noema_okt14_1

Noema AB tillhandahåller handledning och psykologisk behandling för såväl grupper som enskilda.
Våra tjänster kännetecknas av hög grad av professionalism, medmänsklighet och genuint engagemang.

Ibland tycks det som om vi glömmer bort att vi bär
ansvaret för våra egna val - att vi lever våra egna liv.
Det allra viktigaste valet är att välja sitt eget liv.

Martin Sternhufvud, leg. ssk, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.