noema_okt14_1

Handledning

 

Handledning handlar i första hand om att skapa ett annorlunda och kreativt perspektiv på den situation eller händelse man önskar handledning i.
Det kan vara en terapeutisk situation eller något som till exempel berör samarbetet i en personalgrupp.

 

Att se på sig själv, sin klient eller den situation som man önskar belysa från ett "helikopterperspektiv" ger en chans till nya infallsvinklar som i sin tur leder till nya lösningar.
Handledning kan vara med olika fokus där de vanligaste tre formerna är:

 

Klientfokuserad - handledningen sätter behandlingen av klientens problem i centrum

Organisationshandledning - handledningen fokuserar på arbetsgruppens inre processer och behandlar de problem som kan dyka upp i ett samarbete.

Ledarskapshandledning - handledningen behandlar relationen mellan ledarfunktionen och den personal eller organisation som skall ledas.

Den handledning vi ger vilar bland annat på existentiell integrativ psykoterapi/psykologi vilket innebär att handledningen är öppen för och kan spegla olika inriktningar men lyfter fram de grundläggande existentiella dimensionerna såsom till exempel ansvarighet, egna val, värderingar, syfte med ens handlingar etc.
Handledningen strävar efter att vara jordnära och praktisk.
Man skall kunna ta med sig något som faktiskt innebär en skillnad efter en handledningsession.