noema_okt14_1

Parterapi

 

I relationer väcks våra tilltalande och kreativa sidor men också våra försvarsinriktade mönster.

 

Vi reagerar med lust på kreativiteten och med motstånd på kritik.

 

I grunden är alla reaktioner ett budskap om oss själva. Något som, i sig, är bra att ta till sig - att lyssna till.

 

Vi är oftast ganska ovana vid att "vara i" kritiska känslor och reaktioner som tex avund, skam, besvikelse. Dessa reaktioner gör liksom ont i kroppen.

Vi vill automatiskt undvika kontakt med svåra känslor som tex avund, skam, besvikelse och "slår ifrån oss" för att slippa smärtan.

Det går så snabbt, man hinner inte tänka.

 

I en nära relation väcks våra mest privata och grundläggande känslor.

Dessa blir då tydliga och när vi inte "lyssnar" missar vi en unik möjlighet till att lära känna våra reaktioner och mönster.

Vi lägger istället energin på att bråka eller på annat sätt skapa konflikt så att vi slipper känna obehaget inom oss.

 

Vi upplever att vår partner hindrar oss. Vi "fastnar" - vi "kommer inte vidare".

Vad vi ofta missar är att det är att jag själv "fastnar" i mitt motstånd mot den "informationen" om mitt inre som känslan bär med sig.

 

I par-terapi tar vi bland annat reda på vad som är syftet med relationen.

Vi ställer frågor som:

Vad ska jag ha denna relationen till?

Vad är det min partners sätt att vara väcker hos mig?

Vad väcker mitt sätt att vara för reaktioner hos min partner? 

 

Genom att utforska våra reaktioner och mönster kan vi uppfatta något bortom rädslan - bortom våra försvar.

Då får vi en tydligare bild av oss själva och vår partner. 

 

Det blir då möjligt att lära sig något av det som man tidigare upplevt som ett hinder.

 

Par-terapi lägger vi upp på 6-8 ggr och kan ses som en process där ni arbetar vidare tillsammans mellan sessionerna.